Phân tích giá trị tương lai của dòng tiền

Công thức & hàm tính giá trị tương lai của dòng tiền: 
1. Công thức tính giá trị tương lai của dòng tiền: 
- Ký hiệu: 
+ FV: giá trị tương lai của dòng tiền 
+ PV: giá trị hiện tại của dòng tiền 
+ r: lãi xuất / kỳ tính lãi 
+ n: số kỳ tính lãi 
- Công thức: 
FV = PV * (1 + r) ^ n 
2. Tính giá trị tương lai của dòng tiền bằng hàm FV (Future Value) của Excel 
- Cú pháp:
=FV(rate,nper,pmt,[pv],[type]) 
- Trong đó: 
+ rate: lãi suất / kỳ tính lãi 
+ nper: số kỳ tính lãi 
+ pmt (tạm thời bỏ qua sẽ đề cập đến ở phần khác có liên quan) 
+ PV: giá trị hiện tại của dòng tiền 
+ type: mặc định là 0 – thanh toán cuối kỳ, nếu nhập 1 – thanh toán đầu kỳ 
Bài toán: Một người có 100 triệu đồng, giả sử lãi xuất tiền gửi ngân hàng 14%/năm. Hỏi 100 triệu đồng sẽ tương đương số tiền bao nhiêu sau 5 năm? 
Giải: Chúng ta sẽ tính giá trị tương lai của dòng tiền theo 3 cách:
- Cách 1: Tính giá trị tương lai của dòng tiền sử dụng đường thời gian (Time line) 
- Cách 2: Tính giá trị tương lai của dòng tiền sử dụng công thức toán học 
- Cách 3: Tính giá trị tương lai của dòng tiền sử dụng hàm FV (Future Value) của Excel 
Bảng tính giá trị tương lai của dòng tiền:


Nhập dữ liệu theo hình vẽ những phần không bôi vàng, sau đó:
1. Tính giá trị tương lai của dòng tiền sử dụng đường thời gian: tại ô B11 nhập công thức =B10*(1+$B$5)^($G$9-B9) và copy công thức sang các ô C11:G11. Tại ô G12 nhập công thức =Sum(B11:G11) 
2. Tính giá trị tương lai của dòng tiền sử dụng công thức toán học: tại ô B15 nhập công thức =B4*(1+B5)^B6 
3. Tính giá trị tương lai của dòng tiền sử dụng hàm FV của Excel: tại ô B18 nhập công thức =FV(B5,B6,,-B4)
Nhận xét: dù tính theo cách nào đi nữa thì vẫn cho ra một đáp án, song rõ ràng việc sử dụng hàm Fcủa Excel sẽ giúp việc giải bài toán trở nên nhanh chóng và gọn gàng so với việc phải vẽ đường thời gian hay nhớ công thức tính toán giá trị tương lai.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận.

Chọn Xóa

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Designed by: Ph@n N@m | Email: namphan305@gmail.com
To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll